Over ons

Met een uitgebreide ervaring van meer dan dertig jaar bieden wij onze klanten een totaalservice inzake boekhouding, fiscaliteit en adviesverlening rond alle financiële aangelegenheden.

Waar nodig zorgen wij voor ondersteuning door externe diensten via onze samenwerking met bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, verzekeringsmakelaars, financiële instellingen en specialisten in sociale wetgeving, om zo een optimale begeleiding en advisering te verzekeren.

Op onze website vindt u de nodige informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, interessante links die regelmatig bijgewerkt worden.

Een duidelijke boekhouding is een absolute must voor iedereen, in de eerste plaats voor uzelf. Met een correct beeld van de zaak, worden de beste keuzes voor de toekomst gemaakt.

Boekhouding 

Een bewijskrachtige boekhouding is en blijft de belangrijkste basis om niet voor verrassingen te staan bij controle door fiscale administraties. Na enige tijd is uitbreiding onvermijdelijk. Een aangepaste structuur en interne organisatie dringen zich op. Bijstaan op het vlak van haalbaarheid en budget blijken broodnodig. RCF-Accountants adviseert en ondersteunt deze interne administratie.

Als erkende accountants staan wij ook garant voor het uitvoeren van de taken die ons door de wet toevertrouwd werden.

 • Boekhoudkundige controle
 • Privé- en gerechtelijke expertise
 • Administratieve organisatie en kwaliteitsbewaking
 • Boekhouding van derden organiseren en voeren
 • Advies in fiscale zaken
 • Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle
 • Controleren van de betrouwbaarheid van gegevens opgemaakt door de raad van bestuur.
 • Opmaken van de nodige verslagen
 • Andere belangrijke opdrachten

Nota: Een externe accountant mag geen werkzaamheden uitoefenen die onverenigbaar zijn met de waardigheid of de onafhankelijkheid van het beroep. Hij mag slechts mits voorafgaande en steeds herroepbare toestemming van het Instituut een commerciële functie of een taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in een handelsvennootschap of in een vennootschap die de rechtsvorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen.

Dergelijke toestemming is niet vereist wanneer de betrokken taken worden uitgeoefend in professionele of interprofessionele vennootschappen, of wanneer ze aan de accountant werden opgedragen door een rechtbank (art. 31, Wet van 22 april 1999).

Fiscaliteit & Belastingen

Wij begeleiden de klant bij tal van juridische formaliteiten die een onderneming moet nakomen.

Een greep uit de meest voorkomende diensten die wij verstrekken:

 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-rijksinwoners en BTW
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichting, bezwaar of rechtsvordering, opvolging van betwistingen
 • Raadpleging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
 • Analyse en beheersing van "fiscale risico's": het voorbereiden van aanvragen tot voorafgaande beslissingen en het voeren van onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen); operationele fiscale audit met betrekking tot de onderneming
 • Strategieën inzake winstverdeling
 • Vermogens- en successieplanning
 • Structurering van groepen van ondernemingen - fusies en overnames, splitsingen
 • Onroerende fiscaliteit en roerende fiscaliteit
 • Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
 • Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen

Advies

RCF-Accountants helpt u uw plannen waar te maken vanaf de start in hoofd- of bijberoep tot de uitbouw van een dergelijke onderneming en uiteindelijk de overlating of stopzetting van de handelszaak.

 • Ondernemingsadvies en juridisch advies:
 • Begeleiding en adviesverlening bij de oprichting van vennootschappen of verenigingen (keuze van rechtsvorm, soortvennootschap, statuut, enz.)
 • Overname en overlating van een handelszaak
 • Overname en overdracht van aandelen van een vennootschap
 • Herstructureringen en fusies
 • Opvolging van de familiale onderneming
 • Waardebepaling van de handelsonderneming
 • Fiscale planning en successieplanning